ออกแบบและผลิต งานกระจกแกะลาย แกะสลักลาย   พ่นทราย ประดับตกแต่ง อาคารสถานที่ต่างๆ

อาทิ  ประตูหน้าต่าง ช่องแสง พาร์ทิชั่นกั้นห้อง ฯลฯ 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มี่ โทร. 02-895-4245 - 086-722-4611