กระจกแกะลาย กระจกสลักลาย พ่นทราย

                                                       กระจกแกะลาย  กระจกแกะสลักลาย  พ่นทราย  

 

 

                                                             

 

 

กระจกแกะลาย หรือ กระจกแกะสลักลาย  ศิลปะบนแผ่นกระจกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความชำนาญของช่าง 

     เริ่มตั้งแต่การออกแบบวางองค์ประกอบของงาน  แกะลายบนกระจกด้วยเทคนิคการพ่นทราย 

      ให้เป็นมิติ ลวดลาย บนกระจกด้วยความชำนาญของช่างโดยเฉพาะ แล้วจึงเริ่มการลงสีเป็นขั้นตอนต่อไป

      เน้นน้ำหนัก แสงเงาให้เหมือนจริงมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ช่าง ทางศิลปะโดยตรง

       เราสามารถออกแบบผลงานนำไปประดับตกแต่งภายในบ้านที่อยู่อาศัย อาคาร สถานที่สำคัญๆ ตาม

       วัถุประสงค์ให้มีความสวยงาม ตามเอกลักษณ์ที่ท่านต้องการ